Ks. dr Stanisław Szczepaniec

Ks. dr Stanisław Szczepaniec
Autor/źródło: KKBiDS

Ks. dr Stanisław Szczepaniec – prezbiter archidiecezji krakowskiej, Kapelan Jego Świątobliwości, urodzony: 9 listopada 1952 r. w Lubniu, święcenia prezbiteratu: 22 maja 1977 r. w Krakowie

Aktualne zadania pełnione w ramach KEP: konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, konsultor Podkomisji ds. Służby Liturgicznej, członek Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego 

Ścieżka naukowa:

  • praca magisterska: Realizacja nieprzyjaźni ustanowionej przez Boga w raju (Rdz 3,15) na podstawie Apokalipsy 12,1-17 (Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 1977 r., promotor: o. prof. dr hab. Augustyn Jankowski OSB)
  • praca doktorska: Komunijny wymiar doskonałości życia chrześcijańskiego. Studium na podstawie nauczania papieża Jana Pawła II w latach 1978-1989 (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993 r.; promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka)

Kontakt: e-mail: atszczes@gmail.com