Kontakt

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

e-mail: kkbids@episkopat.pl