dokumenty episkopatu polski

 

Liturgia Sakramentów świętych:

Chrzest

 1. Intrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom - (1975)
 2. Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (9 V 1989)

Bierzmowanie

 1. Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (16 I 1975)

Eucharystia

1. MSZA ŚWIĘTA

2. KOMUNIA ŚWIĘTA

3. KULT EUCHARYSTII

Pokuta

 1. Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecone przez Episkopat Polski w dniu 26 I 1971 r.
 2. Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty - (11 XII 1982)

Namaszczenie chorych

 1. Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi Liturgicznej: Sakramenty Chorych (Instrukcja) - 14 XII 1979

Sakrament Święceń

 1. Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych (4 V 1982)

Małżeństwo

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)
 2. I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin - (12 II 1969)
 3. II Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa - (11 III 1975)
 4. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej - (14 III 1987)

Liturgia godzin:

 1. Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku Polskim (1982)

Rok liturgiczny

 1. Biskupi Polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła (4 V 1971)

Muzyka

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8 II 1979)

Sztuka

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej (16 IV 1966)
 2. Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej
 3. Ochrona cmentarzy
 4. Wskazania konserwatorskie

Sakramentalia i nabożeństwa

 1. Instrukcja liturgiczno - duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych
 2. Instrukcja Episkopatu Polski o obrzędach błogosławieństw
 3. Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych